pzu dywidenda 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu pzu dywidenda 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące pzu dywidenda 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • <strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: spółka proponuje 54 zł łącznej <strong>dywidendy</strong> na akcję za <strong>2013</strong>

  Dywidenda PZU: spółka proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013

  ... , że po wypłacie dywidendy zaliczkowej w listopadzie ... na akcję. PZU poinformowało także ... w komunikacie. Zarząd PZU rekomenduje ustalenie dnia dywidendy dla pozostałej do ... , dotyczącą wyników Grupy PZU w 2013 roku oraz realizacji ... wyniki finansowe Grupy PZU za rok 2013 okazały się wyższe ... poszczególnych spółek Grupy PZU , tj. PZU SA i PZU Życie na poziomie ...

  czytaj więcej

 • <strong>PZU</strong> wypłaci w zaliczkową <strong>dywidendę</strong> za <strong>2013</strong> r. w kwocie 20 zł na akcję

  PZU wypłaci w zaliczkową dywidendę za 2013 r. w kwocie 20 zł na akcję

  ... Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) przyjął założenia polityki ... Grupy na lata 2013 - 2015 oraz wypłatę przez PZU zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 2013, czytamy w komunikacie.  ... zakłada wypłatę dywidend kalkulowanych na ... zaliczka na poczet dywidendy wypłacona w roku 2013 będzie stanowiła część dywidendy wypłaconej w oparciu ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

  Dywidenda PZU: Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie łącznie 54 zł dywidendy na akcję

  ... podziału zysku netto PZU SA za rok ... dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie ... przeznaczyć na wypłatę dywidendy ; b) kwotę 433 ... dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 ... do wypłaty część dywidendy za rok zakończony ... 31 grudnia 2013 roku wynosi ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dywidenda</strong> <strong>PZU</strong>: Skarb państwa nie wpływał na wysokość wypłaty z zysku

  Dywidenda PZU: Skarb państwa nie wpływał na wysokość wypłaty z zysku

  Prezes PZU Andrzej Klesyk podkreśla, ... decyzja o wypłacie dywidendy nie była podejmowana ... z akcjonariuszy. Szef PZU w rozmowie z ... na temat wypłaty dywidendy. Przedstawiony dziś plan, według prezesa PZU, przygotowywany był od ... miesięcy. Wysokość wypłaconej dywidendy, jak twierdzi Andrzej ... wypłata tak zwanej dywidendy zaliczkowej. 12 listopada ... posiadacz akcji PZU otrzyma około ...

  czytaj więcej

 • <strong>PZU</strong> SA i <strong>PZU</strong> Życie zawarły porozumienie w sprawie wypłaty <strong>dywidendy</strong>

  PZU SA i PZU Życie zawarły porozumienie w sprawie wypłaty dywidendy

  ... z zawartym Porozumieniem, dywidenda zostanie wypłacona w ... Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA posiadanych przez PZU Życie SA . Różnica pomiędzy całkowitą kwotą dywidendy, a wartością aktywów ... wypłatę dywidendy zostanie wypłacona ... którą łączna kwota dywidendy dla PZU SA - jedynego akcjonariusza PZU Życie SA - wynosi ... i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015, która zakłada, ...

  czytaj więcej

 • <strong>Dywidendy</strong> w <strong>2013</strong> roku: które spółki płacą najwięcej?

  Dywidendy w 2013 roku: które spółki płacą najwięcej?

  ... spółek oraz udziału dywidend w zyskach inwestorów. ... gt] Czytaj też: Dywidenda – najważniejsze prawo majątkowe ... ? Systematyczny wzrost stopy dywidendy powoduje, że inwestycje ... powodują, że stopa dywidendy staje się czynnikiem, ... z ubiegłoroczną stopą dywidendy, sięgającą 3,9 ... abstrakcyjną średnią stopą dywidendy, ale z konkretnymi ... przypadku których stopa dywidendy sięgała 5-7 ... jak KGHM, PZU, czy Telekomunikacja ...

  czytaj więcej

 • <strong>PZU</strong> proponuje wypłatę 30 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję z zysku za 2014 ...

  PZU proponuje wypłatę 30 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 ...

  Zarząd PZU SA proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na ... roku oraz wypłata dywidendy nastąpiła 21 października ... i dywidendową Grupy PZU na lata 2013-2015, zgodnie z ... wartość wypłaconej dywidendy nie może ... . Z zysku za 2013 r. PZU wypłaciło 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznaczało ...

  czytaj więcej

 • W nowej strategii <strong>PZU</strong> polityka <strong>dywidendy</strong> nadal zakłada wypłatę 50-100% zysku

  W nowej strategii PZU polityka dywidendy nadal zakłada wypłatę 50-100% zysku

  "Nasza polityka dywidendy nie zmienia się. ... maju 2014 r. PZU zaktualizowało swoją politykę ... , że wartość wypłaconej dywidendy nie może być ... że całkowita kwota dywidend wypłaconych w oparciu ... nadwyżkowy w latach 2013-2015 nie może ... Ubezpieczeń SA (Grupa PZU ) jest jedną z ... działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność ... grupy PZU wyniosły 67 ...

  czytaj więcej

 • Zarząd <strong>PZU</strong> rekomenduje wypłatę 29,7 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

  Zarząd PZU rekomenduje wypłatę 29,7 zł dywidendy na akcję

  ... dniu 8 kwietnia 2013 roku postanowił przedłożyć ... podziału zysku netto PZU SA za rok ... którym rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 2 ... . W marcu prezes PZU, Andrzej Klesyk powinformował, że PZU spełnia wszystkie wymogi ... teoretycznie wypłacić 100% dywidendy z jednostkowego zysku ... oceny możliwości wypłaty dywidendy przez Komisję Nadzoru ... walne zgromadzenie PZU, na wniosek ...

  czytaj więcej

 • Akcjonariusze <strong>PZU</strong> zdecydują 17 VI o wypłacie 54 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

  Akcjonariusze PZU zdecydują 17 VI o wypłacie 54 zł dywidendy na akcję

  ... podziału zysku netto PZU SA za rok ... dnia 31 grudnia 2013 roku, w kwocie ... przeznaczyć na wypłatę dywidendy b) kwotę 433 ... dniu 19 listopada 2013 roku zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2013 w kwocie 1 ... do wypłaty część dywidendy za rok zakończony ... 31 grudnia 2013 roku wynosi ...

  czytaj więcej

 • PTE <strong>PZU</strong> zastąpiło propozycję <strong>dywidendy</strong> Agory planem buy-backu

  PTE PZU zastąpiło propozycję dywidendy Agory planem buy-backu

  ... cenę do 20 zł za akcję. Wcześniej zarząd Agory zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych ze względu na to, że w 2013 r. odnotowała stratę netto. Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej ...

  czytaj więcej

 • ... 2,5 mln akcji, a PTE <strong>PZU</strong> 1,5 zł na akcję <strong>dywidendy</strong>

  ... 2,5 mln akcji, a PTE PZU 1,5 zł na akcję dywidendy

  ... z kapitału zapasowego. Z kolei PTE PZU proponuje przeznaczenie na dywidendę środków z kapitału zapasowego w kwocie 76,4 mln zł, a dzień dywidendy proponuje wyznaczyć na 24 czerwca. Wcześniej zarząd Agory zarekomendował akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy ze skumulowanych zysków z lat ubiegłych ... to, że w 2013 r. odnotowała stratę ...

  czytaj więcej

 • Akcjonariusze <strong>PZU</strong> zdecydują 30 VI o splicie akcji w stosunku 1:10 i <strong>dywidendzie</strong>

  Akcjonariusze PZU zdecydują 30 VI o splicie akcji w stosunku 1:10 i dywidendzie

  ... (splitu) wszystkich akcji PZU SA poprzez obniżenie ... nominalnej każdej akcji PZU SA z 1 ... zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się ... akcji PZU SA w ... uprawnionych do wypłaty dywidendy (dzień dywidendy ), ustala się na ... . Z zysku za 2013 r. PZU wypłaciło 4,66 mld zł dywidendy za 2013 r., co oznaczało ...

  czytaj więcej

 • <strong>PZU</strong> miał 1,68 mld zł zysku netto w I półroczu <strong>2013</strong> r.

  PZU miał 1,68 mld zł zysku netto w I półroczu 2013 r.

  ... ,64 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem PZU wyniosły 62598,5 mld zł na koniec I półrocza 2013 r. wobec 55909,56 mln na koniec ... ENCJA gt][NIEZNANA ENCJA gt] Czytaj też: PZU wypłaci w zaliczkową dywidendę za 2013 r. w kwocie 20 zł

  czytaj więcej

 • PTE <strong>PZU</strong> wnioskuje o wypłatę przez Protektora 0,24 zł <strong>dywidendy</strong> na akcję

  PTE PZU wnioskuje o wypłatę przez Protektora 0,24 zł dywidendy na akcję

  ... na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w wysokości 0 ... walne możliwości uchwalenia dywidendy . Jednak w połowie ... zysku poprzez wypłatę dywidendy, zarząd dokonał analizy ... aspektów możliwości wypłacenia dywidendy i ustalił, iż ... możliwej do wypłacenia dywidendy wynosi 5.312 ... uchwałę o wypłacie dywidendy, bez podania jej ... jednostki dominującej w 2013 r. wobec 7 ... netto w 2013 r. wyniosła ...

  czytaj więcej

 • <strong>PZU</strong> planuje emisję euroobligacji do max. wartości 750 mln euro

  PZU planuje emisję euroobligacji do max. wartości 750 mln euro

  "Rada nadzorcza PZU SA wyraziła zgodę na udzielenie przez PZU SA gwarancji na ... zostaną wyemitowane przez PZU Finance AB (publ), ... jedynym akcjonariuszem jest PZU SA" – czytamy w ... obejmowała całość zobowiązań PZU Finance AB, które ... gt] Czytaj też:  Dywidenda PZU: spółka proponuje 54 zł łącznej dywidendy na akcję za 2013  

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 25 kwietnia <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 25 kwietnia 2013 r.

  ... w I kw. 2013 r. wobec 37 ... zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy za 2012 r. ... . W I kw. 2013 firma sprzedała hotel ... zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 158 ... dniem 24 kwietnia 2013 r., podała spółka ... zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie ... produktów, podano także. PZU Akcjonariusze PZU zdecydują 24 maja ...

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 15 maja <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 15 maja 2013 r.

  ... , która zakłada niewypłacanie dywidendy i przeznaczenie zysku ... w I kw. 2013 r . wobec 205 ... akcję, na wypłatę dywidendy za 2012 rok ... w I kw. 2013 r. wobec 1 ... dnia 14 maja 2013. "Przedmiotem drugiej umowy ... w I kw. 2013 r. Ponad 2 ... spółka w raporcie. PZU PZU odnotował 838,06 ...

  czytaj więcej

 • <strong>PZU</strong> kupi 3 ubezpieczycieli z krajów bałtyckich za ok. 258 mln euro

  PZU kupi 3 ubezpieczycieli z krajów bałtyckich za ok. 258 mln euro

  ... Forsikring A/S. "PZU zostanie liderem rynku ... 3" - poinformował prezes PZU Andrzej Klesyk. Na ... akcji nr 1, PZU SA nabędzie od ... akcji nr 2, PZU SA nabędzie od ... umowa przewiduje, że "PZU Lietuva nabędzie od ... 30 mln euro. PZU Lietuva i Codan ... . Na jej podstawie PZU Lietuva nabędzie od ... źródła, że PZU jest wśród ...

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 23 maja <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 23 maja 2013 r.

  ... w I kw. 2013 r. wobec 8 ... dzień 31 marca 2013 wobec 1.200 ... koniec I kwartału 2013" - czytamy w raporcie. ... do 31 marca 2013 TP zbudowała 156 ... końca I kwartału 2013)" - czytamy dalej. TPSA ... dzień 31 marca 2013 roku zrealizowano ... na konferencji prasowej. PZU Akcjonariusze PZU zdecydowali podczas dzisiejszego ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Najnowsze galerie »

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze