czytaj e-DGP

różnice kursowe 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu różnice kursowe 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące różnice kursowe 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 3 czerwca <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 3 czerwca 2013 r.

  ... w III kw. 2013 r. (tj. 1 stycznia - 31 marca 2013) wobec 37,19 ... roku obrotowego 2012/2013 (tj. 1 lipca 2012 - 31 marca 2013), Kernel Holding obniżył ... w I kw. 2013 r. wobec 9 ... w I kw. 2013 r. wobec 20 ... wcześniej. Po wyeliminowaniu różnic kursowych, spadek wyniósł 4 ...

  czytaj więcej

 • ... Ergis-Eurofilms wzrósł do 7,67 mln zł w III kw. <strong>2013</strong> r.

  ... Ergis-Eurofilms wzrósł do 7,67 mln zł w III kw. 2013 r.

  ... w III kw. 2013 r. wobec 171 ... I-III kw. 2013 r. spółka miała ... I-III kw. 2013 r. wyniósł 4 ... Nowicki. Trzeci kwartał 2013 był dla Grupy ... w III kw. 2013 roku o 39 ... I-III kw. 2013 r. spółka miała ... porównywalnych kosztach dotyczących różnic kursowych jej skonsolidowany zysk ...

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 19 lutego <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 19 lutego 2013 r.

  ... ton w styczniu 2013 roku, wynika z ... przypada na rok 2013, natomiast część przejdzie ... na 21 marca 2013 roku. [NIEZNANA ENCJA ... hotelarskim grupy w 2013 roku, powiedział agencji ... za I kw. 2013. Z komunikatu wynika, ... za I kwartał 2013 roku" - czytamy w ... % po korekcie dotyczącej różnic kursowych), podała spółka w ...

  czytaj więcej

 • ... netto Grupa Lotos to 147,35 mln zł w I kw. <strong>2013</strong> r.

  ... netto Grupa Lotos to 147,35 mln zł w I kw. 2013 r.

  ... Kapitałowa Lotos wykazała za 1kw 2013 rok wynik operacyjny w wysokości ... zł (obniżony o opisane wcześniej różnice kursowych z działalności operacyjnej w wysokości ... mln zł w I kw. 2013 r. wobec 7832,34 mln ... przed rokiem. W I kwartale 2013 roku Grupa Lotos ... okresie I kw. 2013 r. wyniosła 182 ...

  czytaj więcej

 • NBP: Spożycie prywatne może rosnąć w II poł. <strong>2013</strong> r.

  NBP: Spożycie prywatne może rosnąć w II poł. 2013 r.

  ... . W II kw. 2013 r. realne dochody ... w II kw. 2013 r."  Stopa oszczędzania w II kw. 2013 r. po korekcie ... .  W II kw. 2013 r. stopa inwestowania ... .  W II kw. 2013 r. gospodarstwa domowe ... w III kw. 2013 r. gospodarstwa domowe ... również dodatnie skutki różnic kursowych" - konkluduje bank centralny.  ...

  czytaj więcej

 • ... mld zł przychodów i 3,2 mld zł zysku netto w <strong>2013</strong> r.

  ... mld zł przychodów i 3,2 mld zł zysku netto w 2013 r.

  ... na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2013 r. zatwierdziła, przedłożony przez zarząd budżet spółki na 2013 rok. Podstawę opracowania budżetu stanowiły wstępne ... założeniach przyjętego budżetu zakłada osiągnięcie w 2013 roku przychodów ze ... srebra oraz zmiany wyniku z tytułu różnic kursowych. Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje ...

  czytaj więcej

 • ... Redan zmniejszyła się do 3,07 mln zł w I kw. <strong>2013</strong> r.

  ... Redan zmniejszyła się do 3,07 mln zł w I kw. 2013 r.

  ... całkowita strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, uwzględniająca różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (wynoszące +1,31 ... sięgnęły 97,99 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 87,33 mln zł rok wcześniej. ... ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 3,17 mln zł ...

  czytaj więcej

 • Grupa Kęty prognozuje 20-procentowy spadek zysku netto w I kwartale <strong>2013</strong> r.

  Grupa Kęty prognozuje 20-procentowy spadek zysku netto w I kwartale 2013 r.

  "Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ... koniec zeszłego roku tak i w I kw. 2013 roku marża operacyjna w segmencie wyrobów wyciskanych była ... budowlanych" - czytamy dalej w materiale. Na koniec grudnia 2013 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 230 ...

  czytaj więcej

 • ... wzrósł do 117,70 mln euro w I kw. r. fin. <strong>2013</strong>/2014

  ... wzrósł do 117,70 mln euro w I kw. r. fin. 2013/2014

  ... , jak i pozytywnych efektów z tytułu różnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych" - czytamy w ... ,40 mln euro w I kw. 2013/2014 wobec 162,30 mln euro rok wcześniej. Po I kw. 2013/2014 spółka wykazała 5,70 mln ... głównym rynku GPW od 7 maja 2013 r. oraz na ...

  czytaj więcej

 • Belvedere miało 188,7 mln euro sprzedaży w I kw. <strong>2013</strong> r.

  Belvedere miało 188,7 mln euro sprzedaży w I kw. 2013 r.

  Po wyeliminowaniu różnic kursowych, spadek wyniósł 4,8 proc.. Sprzedaż z wyłączeniem akcyzy wyniosła 112 mln ... , utrzymała pozycję z 14,0-proc. udziałem w rynku na koniec marca 2013. Udział Grupy na polskim rynku wyniósł 17,5%, podano również. "Wyniki naszych ...

  czytaj więcej

 • MF: Zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o 2,1 proc. w II kw.

  MF: Zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o 2,1 proc. w II kw.

  ... zmianę PDP w I półroczu 2013 r. miało finansowanie deficytu budżetu państwa (który po 6 miesiącach 2013 r. wyniósł 26,0 mld zł) oraz różnice kursowe (wzrost PDP z tego tytułu ... , wzrost EDP w I półroczu 2013 r. wynikał głównie ... publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:  ...

  czytaj więcej

 • Przegląd informacji ze spółek - 21.02.2014

  Przegląd informacji ze spółek - 21.02.2014

  ... 15% na koniec 2013 r. tj. o ... zł przychodów w 2013 roku, poinformował prezes ... zysku netto w 2013 r. wobec 13 ... , w roku obrotowym 2013 wyniosły 860,4 ... korekcie związanej z różnicami kursowymi spadek ten wyniósł ... jednostki dominującej w 2013 r. wobec 105 ... w IV kw. 2013 r. wobec 8 ...

  czytaj więcej

 • Bank BPH obniżył koszty o 20,7 proc., wynik z działalności niższy o 18,6 proc. w I półr

  Bank BPH obniżył koszty o 20,7 proc., wynik z działalności niższy o 18,6 proc. w I półr

  ... – podał bank. W II kwartale 2013 r. koszty działania i ogólnego ... i w II kwartale 2013 roku miały miejsca ... w 1 połowie 2013 roku wyniósł 233 ... ubezpieczeń, ponadto, wynik z transakcyjnych różnic kursowych obniżył się 11,8% r ... i strat i z tytułu różnic kursowych ukształtował się na poziomie 11 ...

  czytaj więcej

 • Ekonomiści o produkcji przemysłowej: najgorsze już za nami wg analityków

  Ekonomiści o produkcji przemysłowej: najgorsze już za nami wg analityków

  ... statystyczne wynikające z różnicy dni kalendarzowych tradycyjnie ... wrażliwy na zmiany kursowe. Niezły wynik indeksu ... w III kw. 2013 r., ale na ... w III kw. 2013 r. wobec 0 ... w II kw. 2013 i -1,7 ... w I kw. 2013 r. [NIEZNANA ENCJA ... w II poł. 2013 r. nastąpi odczuwalne ... II poł. 2013 r. Jeśli ...

  czytaj więcej

 • Grupa Kęty prognozuje zysk netto wysokości 28-30 mln zł w I kw. 2014 r.

  Grupa Kęty prognozuje zysk netto wysokości 28-30 mln zł w I kw. 2014 r.

  ... . Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w ... . wyższy niż w pierwszym kwartale 2013 roku" – czytamy także. Na koniec ... 153,48 mln zł w 2013 r. Powyższa prognoza została przygotowana ... przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 117 ... mln zł w 2013 r. wobec 1581 ...

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 3 listopada 2011 r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 3 listopada 2011 r.

  ... kw. 2011 roku z powodu ujemnych różnic kursowych, wynikających z osłabienia się złotego względem ... roku w związku z negatywnym wpływem różnic kursowych na poziomie działalności operacyjnej oraz ujemnym ... ok. 45 mln zł do końca 2013 roku, z czego większość pochłonie wprowadzenie ... kolan zgrzewanych, a do końca 2013 roku na inwestycje ...

  czytaj więcej

 • Zysk netto CEDC wzrósł do 131,3 mln USD

  ... zwykłą w roku 2007. "Główna różnica pomiędzy wysokością zysku netto raportowanego ... jednorazowe, wynika ze zmian niezrealizowanych różnic kursowych dotyczących finansowania w walutach obcych" ... CEDC, zarówno biorąc pod uwagę różnice kursowe wynikające z przeliczenia, jak również ... na 5 lat, do 2013 r., z czego ... lata 2009 i 2013, natomiast bardziej wyrównane ...

  czytaj więcej

 • Goldman Sachs: Stopy procentowe pozostaną zapewne bez zmian do końca roku

  Goldman Sachs: Stopy procentowe pozostaną zapewne bez zmian do końca roku

  ... rynku. RPP nie będzie zmieniać stóp do końca 2013 r., a prawdopodobnie nawet przez większość 2014 r., ... również: Eksport - motor polskiej gospodarki w II kw. 2013 r. Ryzyko różnic kursowych jest również ograniczone, uważają analitycy Goldman Sachs. Rezerwy walutowe są wysokie, potrzeby pożyczkowe na 2013 r. zostały w ...

  czytaj więcej

 • Grupa Kęty prognozuje utrzymanie zysku netto na poziomie 43-44 mln zł w III kw.

  Grupa Kęty prognozuje utrzymanie zysku netto na poziomie 43-44 mln zł w III kw.

  ... poziom porównywalny do poprzedniego roku. W trzecim kwartale 2013 roku osiągnięto znaczną poprawę marży operacyjnej w Segmencie ... -76 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ... w trzecim kwartale 2012 roku. Na koniec września 2013 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ...

  czytaj więcej

 • Grupa Kęty prognozuje wzrost zysku netto o 23 proc. do 39 mln zł w II kw.

  Grupa Kęty prognozuje wzrost zysku netto o 23 proc. do 39 mln zł w II kw.

  "Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) ... mln zł w roku poprzednim. W II kw. 2013 r. osiągnięto niewielką poprawę marży operacyjnej w Segmencie ... budowlanych" - czytamy dalej w materiale. Na koniec czerwca 2013 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 215 ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne