różnice kursowe 2013

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu różnice kursowe 2013. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące różnice kursowe 2013.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Na wynikach Warimpeksu zaważyły min. <strong>różnice</strong> <strong>kursowe</strong> i niższy wynik ze sprzedaży

  Na wynikach Warimpeksu zaważyły min. różnice kursowe i niższy wynik ze sprzedaży

  ... rubel rosyjski spowodował: straty z tytułu różnic kursowych (nieodnoszące się jednak do środków pieniężnych) ... , neutralnego wyniku z wyceny i ujemnych różnic kursowych. Spółka podała, że kryzys na Ukrainie ... . 7,99 zł na koniec roku 2013 kurs akcji spadł wyraźnie w pierwszych ... porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami 2013 i wyniósł -16 ...

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 3 czerwca <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 3 czerwca 2013 r.

  ... w III kw. 2013 r. (tj. 1 stycznia - 31 marca 2013) wobec 37,19 ... roku obrotowego 2012/2013 (tj. 1 lipca 2012 - 31 marca 2013), Kernel Holding obniżył ... w I kw. 2013 r. wobec 9 ... w I kw. 2013 r. wobec 20 ... wcześniej. Po wyeliminowaniu różnic kursowych, spadek wyniósł 4 ...

  czytaj więcej

 • ... Ergis-Eurofilms wzrósł do 7,67 mln zł w III kw. <strong>2013</strong> r.

  ... Ergis-Eurofilms wzrósł do 7,67 mln zł w III kw. 2013 r.

  ... w III kw. 2013 r. wobec 171 ... I-III kw. 2013 r. spółka miała ... I-III kw. 2013 r. wyniósł 4 ... Nowicki. Trzeci kwartał 2013 był dla Grupy ... w III kw. 2013 roku o 39 ... I-III kw. 2013 r. spółka miała ... porównywalnych kosztach dotyczących różnic kursowych jej skonsolidowany zysk ...

  czytaj więcej

 • Zysk netto Belvedere to 190,47 mln euro w <strong>2013</strong> r. wobec straty rok wcześniej

  Zysk netto Belvedere to 190,47 mln euro w 2013 r. wobec straty rok wcześniej

  ... wcześniej. Wskaźnik EBITDA w 2013 r. wyniósł 10,63 ... ,91 mln euro w 2013 r. wobec 894,93 ... "Skonsolidowane obroty spadły w 2013 r. o 4% ... % po korekcie związanej z różnicami kursowymi) i wyniosły 860 mln  ... w roku obrotowym 2013 wykazuje spadek o ... akcyzowego, obroty w 2013 r. wyniosły 211 ...

  czytaj więcej

 • Przegląd wiadomości ze spółek - 19 lutego <strong>2013</strong> r.

  Przegląd wiadomości ze spółek - 19 lutego 2013 r.

  ... ton w styczniu 2013 roku, wynika z ... przypada na rok 2013, natomiast część przejdzie ... na 21 marca 2013 roku. [NIEZNANA ENCJA ... hotelarskim grupy w 2013 roku, powiedział agencji ... za I kw. 2013. Z komunikatu wynika, ... za I kwartał 2013 roku" - czytamy w ... % po korekcie dotyczącej różnic kursowych), podała spółka w ...

  czytaj więcej

 • ... netto Grupa Lotos to 147,35 mln zł w I kw. <strong>2013</strong> r.

  ... netto Grupa Lotos to 147,35 mln zł w I kw. 2013 r.

  ... Kapitałowa Lotos wykazała za 1kw 2013 rok wynik operacyjny w wysokości ... zł (obniżony o opisane wcześniej różnice kursowych z działalności operacyjnej w wysokości ... mln zł w I kw. 2013 r. wobec 7832,34 mln ... przed rokiem. W I kwartale 2013 roku Grupa Lotos ... okresie I kw. 2013 r. wyniosła 182 ...

  czytaj więcej

 • NBP: Spożycie prywatne może rosnąć w II poł. <strong>2013</strong> r.

  NBP: Spożycie prywatne może rosnąć w II poł. 2013 r.

  ... . W II kw. 2013 r. realne dochody ... w II kw. 2013 r."  Stopa oszczędzania w II kw. 2013 r. po korekcie ... .  W II kw. 2013 r. stopa inwestowania ... .  W II kw. 2013 r. gospodarstwa domowe ... w III kw. 2013 r. gospodarstwa domowe ... również dodatnie skutki różnic kursowych" - konkluduje bank centralny.  ...

  czytaj więcej

 • ... mld zł przychodów i 3,2 mld zł zysku netto w <strong>2013</strong> r.

  ... mld zł przychodów i 3,2 mld zł zysku netto w 2013 r.

  ... na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2013 r. zatwierdziła, przedłożony przez zarząd budżet spółki na 2013 rok. Podstawę opracowania budżetu stanowiły wstępne ... założeniach przyjętego budżetu zakłada osiągnięcie w 2013 roku przychodów ze ... srebra oraz zmiany wyniku z tytułu różnic kursowych. Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje ...

  czytaj więcej

 • ... Redan zmniejszyła się do 3,07 mln zł w I kw. <strong>2013</strong> r.

  ... Redan zmniejszyła się do 3,07 mln zł w I kw. 2013 r.

  ... całkowita strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej, uwzględniająca różnice kursowe z przeliczenia zagranicznych jednostek zależnych (wynoszące +1,31 ... sięgnęły 97,99 mln zł w I kw. 2013 r. wobec 87,33 mln zł rok wcześniej. ... ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2013 r. wyniósł 3,17 mln zł ...

  czytaj więcej

 • ... wzrósł do 117,70 mln euro w I kw. r. fin. <strong>2013</strong>/2014

  ... wzrósł do 117,70 mln euro w I kw. r. fin. 2013/2014

  ... , jak i pozytywnych efektów z tytułu różnic kursowych oraz wyceny instrumentów pochodnych" - czytamy w ... ,40 mln euro w I kw. 2013/2014 wobec 162,30 mln euro rok wcześniej. Po I kw. 2013/2014 spółka wykazała 5,70 mln ... głównym rynku GPW od 7 maja 2013 r. oraz na ...

  czytaj więcej

 • Wielton liczy na poprawę wyników, wypłaci dywidendę za <strong>2013</strong> r.

  Wielton liczy na poprawę wyników, wypłaci dywidendę za 2013 r.

  ... lepiej. Powodem spłaszczenia wyniku netto były różnice kursowe rubla" - powiedział Śniatała rozmowie z ISBnews ... roku nie będą gorsze niż w 2013 r." - zapewnił Śniatała. Wiceprezes podkreślił, że ... , by wypłacić dywidendę z zysku za 2013 r., aczkolwiek na pewno nie będzie ... producentów w Europie. Skonsolidowane przychody w 2013 r. wyniosły 588 ...

  czytaj więcej

 • Belvedere miało 188,7 mln euro sprzedaży w I kw. <strong>2013</strong> r.

  Belvedere miało 188,7 mln euro sprzedaży w I kw. 2013 r.

  Po wyeliminowaniu różnic kursowych, spadek wyniósł 4,8 proc.. Sprzedaż z wyłączeniem akcyzy wyniosła 112 mln ... , utrzymała pozycję z 14,0-proc. udziałem w rynku na koniec marca 2013. Udział Grupy na polskim rynku wyniósł 17,5%, podano również. "Wyniki naszych ...

  czytaj więcej

 • Zysk netto Pegas wzrósł o 1820 proc. i wyniósł 27,1 mln euro w 2014 r.

  ... wyższy zysk z działalności operacyjnej i niezrealizowane różnice kursowe. W 2013 r. niekorzystny wpływ na zysk netto miały niezrealizowane ujemne różnice kursowe wynikające ze znacznego osłabienia się kursu CZK ... euro oraz związane z tym niezrealizowane dodatnie różnice kursowe z aktualizacji wyceny pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych spółce ...

  czytaj więcej

 • IMC oczekuje wzrostu przychodów o 25 proc. r/r i EBITDA o 10 proc. w 2014 r.

  IMC oczekuje wzrostu przychodów o 25 proc. r/r i EBITDA o 10 proc. w 2014 r.

  ... działalności kontynuowanej w 2013 r. wobec 18 ... zysk EBITDA w 2013 r. wyniósł 49 ... mln USD w 2013 r. wobec 75 ... netto z tytułu różnic kursowych. "Wskazana strata ma ... straty związanej z różnicą kursową, zysk netto grupy ... % wobec analogicznego okresu 2013 r.). W wyniku ... % w stosunku do 2013 r. Obniżenie ...

  czytaj więcej

 • MF: Zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o 2,1 proc. w II kw.

  MF: Zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o 2,1 proc. w II kw.

  ... zmianę PDP w I półroczu 2013 r. miało finansowanie deficytu budżetu państwa (który po 6 miesiącach 2013 r. wyniósł 26,0 mld zł) oraz różnice kursowe (wzrost PDP z tego tytułu ... , wzrost EDP w I półroczu 2013 r. wynikał głównie ... publicznego od początku 2013 r. był wynikiem:  ...

  czytaj więcej

 • Redan zamknie pięć sklepów na Ukrainie

  Redan zamknie pięć sklepów na Ukrainie

  ... w złotych, a także ujemne różnice kursowe z wyceny zobowiązań wobec Redanu. ... w I kw. 2013 r. Redan podał, ... ten został obciążony przede wszystkim różnicami kursowym z przeliczenia jednostek zagranicznych w ... mniejszym stopniu rubla. Zmiana wartości różnic kursowych z przeliczenia wyniosła minus 5 ... warszawskiej giełdzie. W 2013 r. spółka odnotowała ...

  czytaj więcej

 • MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w listopadzie o 0,5 proc. do 771,02 mld zł

  MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło w listopadzie o 0,5 proc. do 771,02 mld zł

  ... państwa (-2,5 mld zł), różnic kursowych (-1,5 mld zł )" - czytamy ... komunikacie. Spadek zadłużenia od końca 2013 r. wynikał z umorzenia obligacji ... budżetowych (18 mld zł) oraz różnic kursowych (7,2 mld zł), podano ... ,1 proc. od końca 2013 r.). Zadłużenie zagraniczne ... proc. od końca 2013 r.). [NIEZNANA ENCJA ...

  czytaj więcej

 • Kowalczyk: Dlaczego inwestorzy tak dobrze oceniają Polskę?

  Kowalczyk: Dlaczego inwestorzy tak dobrze oceniają Polskę?

  ... w IV kwartale 2013 r. i bardzo ... się do niezrozumienia różnicy pomiędzy zarządzaniem długiem ... w IV kwartale 2013 roku i w ... ? W IV kw. 2013 r. nastąpił spadek ... w IV kw. 2013 r. wcześniej zgromadzonych ... całym czwartym kwartale 2013 r. Minister Finansów ... ), jak i z różnic kursowych (7,0 mld ...

  czytaj więcej

 • Selena FM: Strata netto wzrosła do 16,79 mln zł w I kw. 2014 r.

  Selena FM: Strata netto wzrosła do 16,79 mln zł w I kw. 2014 r.

  ... zł. Ujemne saldo z tytułu różnic kursowych wyniosło 10,5 mln zł, wobec dodatniego salda z tytułu różnic kursowych za okres 3 miesięcy 2013 roku w wysokości 3,0 ... okresie od 31 grudnia 2013 do 31 marca ... w analogicznym okresie 2013 roku. Podatek dochodowy ...

  czytaj więcej

 • Przegląd informacji ze spółek - 21.02.2014

  Przegląd informacji ze spółek - 21.02.2014

  ... 15% na koniec 2013 r. tj. o ... zł przychodów w 2013 roku, poinformował prezes ... zysku netto w 2013 r. wobec 13 ... , w roku obrotowym 2013 wyniosły 860,4 ... korekcie związanej z różnicami kursowymi spadek ten wyniósł ... jednostki dominującej w 2013 r. wobec 105 ... w IV kw. 2013 r. wobec 8 ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

Najnowsze galerie »

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze