Sektor finansów publicznych

To zbiór państwowych i samorządowych osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, finansowanych głównie lub wyłącznie ze środków budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, wykonujących zadania na zasadach niekomercyjnych.


Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze