obligacje

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.


Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze