Podatnik

Podatnik - zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.


Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze