Terroryzm

Terroryzm – pojęcie najczęściej definiowane jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i wymuszenie na danej grupie ludności lub państwie ustępstw w drodze do realizacji określonych celów.


Najnowsze galerie>>

wszystkie »

Finansopedia forsal.pl

popularnenajnowsze